logo

Fysiotherapeuten :

E.H. Groeneveld
A.G.M. Peeters
A.J. de Vries

Prijslijst 2020

 • Code                            Prestatie
  Tarief
 • 1000  Fysiotherapiezitting in praktijk
  € 29,10
 • 1001   Fysiotherapiebehandeling aan huis van Patiënt
  € 41,20
 • 1002   Fysiotherapiebehandeling in inrichting
  € 35,40
 • 1850   Screening in praktijk
  € 10,50
 • 1851   Screening incl toeslag uitbehandeling
  € 21,80
 • 1852   Screening incl inrichtingstoeslag
  € 16,00
 • 1860   Intake na screening in praktijk
  € 31,60
 • 1861   Intake en onderzoek na screening incl toeslag uitbehandeling
  € 43,83
 • 1862   Intake en onderzoek na screening incl inrichtingstoeslag
  € 38,04
 • 1864   Screening,intake en onderzoek fysiotherapie
  € 42,10
 • 1870   Intake na verwijzing in praktijk
  € 38,30
 • 1871   Intake na verwijzing aan huis van patiënt
  € 50,40
 • 1872   Intake na verwijzing in inrichting
  € 44,60

Wij hebben met alle bekende maatschappijen een contract en rekenen de prijzen die in deze contracten genoemd worden.

De rekening wordt in voornoemde gevallen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Bovenstaande tarieven gelden slechts indien niet anders met uw verzekeringsmaatschappij is overeengekomen en in het geval u niet voor fysiotherapie bent verzekerd of de vergoeding van uw aanvullende verzekering hebt overschreden.


Als u vragen heeft over uw verzekeraar of uw polisvoorwaarden overleg met uw fysiotherapeut.


De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.