logo

Fysiotherapeuten :

E.H. Groeneveld
A.G.M. Peeters
A.J. de Vries

Wetgeving:

Op de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut zijn een aantal wetten van toepassing. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel direct als indirect zien deze wetten toe op het borging van de privacy. Voor een korte toelichting op die wetten wordt verwezen naar de KNGF-richtlijn Dossiervoering 2016.

Sinds 25 mei 2018 moeten ook wij voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG.  Alle informatie loopt via ons elektronisch dossier via het programma Intramed.  Voor meer informatie zie de websites van het KNGF / Intramed / uw Zorgverzekeraar, waar wij ons als aangesloten fysiotherapiepraktijk aan moeten houden.